& 1 Doba hotelowa zaczyna się od godz 12.00 i trwa do godz 10.00

& 2 W godz.23.00-5.00 należy zachowywać się cicho, szanując przy tym spokój i odpoczynek pozostałych gości.

& 3 We wszystkich pomieszczeniach znajdujących się na terenie bazy wędkarskiej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Naruszenie powyższego postanowienia skutkuje nałożeniem przez Właściciela kary w wysokości 2000NOK lub wydaleniem z bazy wędkarskiej bez zwrotu kosztów pobytu.

& 4 Odpady (śmieci) wytworzone na terenie bazy wędkarskiej należy segregować zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy zbiornikach.

& 5 Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego

& 6 Każdy gość odpowiada za powierzony sprzęt. W przypadku uszkodzeń powstałych wskutek działania lub zaniechania użytkownika lub osób za które odpowiada,odpowiada on finansowo w pełnej wysokości szkody.

& 7 Właściciel bazy wędkarskiej nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu wniesionego na teren bazy.

& 8 Każdy wędkarz lub właściciel bazy wędkarskiej, ma prawo zamieścić w galerii strony internetowej zdjęcia zrobione przez siebie lub właściciela bazy wędkarskiej, na których prezentuje swoje złowione ryby.

Właściciel bazy wędkarskiej ma prawo dowolnie dysponować wizerunkiem gości, w postaci materiałów foto i video wizualnych.

W przypadku jeżeli wędkarz nie ma takiego życzenia należy zgłosić o tym fakcie właścicielowi bazy wędkarskiej.

& 9 Należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi mających zapewnić bezpieczeństwo na morzu. Każdy członek załogi ma obowiązek wykonywać polecenia kierującego łodzią oraz dostosować się do jego poleceń i oceny sytuacji.

& 10 Kierujący łodzią ponosi za nią i za załogę pełną odpowiedzialność. Kierujący łodzią zobowiązuje się do:

  • kontroli stanu paliwa,
  • zapewnienia bezpieczeństwa sobie i załodze ( kamizelki ratunkowe)
  • utrzymania na łodzi czystości
  • zachowania trzeźwości swojej i załogi

& 11 Kierujący łodzią oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę do prowadzenia łodzi motorowodnej.

Regulamin połowu w wodach morskich w Norwegii

https://www.fiskeridir.no/English/Recreational-fishing/Regulations-for-foreign-tourists/Wedkarstwo-morskie-w-Norwegii